Veiligheid

Veilig werken, veilig contact

We hebben veiligheid hoog in het vaandel staan in het werken met de kinderen. We hebben het dan over:
  • Veiligheid in het werken – met echt gereedschap
  • Veiligheid in het contact tussen kinderen onderling
  • Veiligheid in het contact tussen kinderen en volwassenen.

Veiligheid in het werken

Vanaf de eerste workshop leren we de kinderen dat veilig werken belangrijk is, en ook hoe dat moet. We brengen ze bij hoe ze het gereedschap op een juiste en veilige manier kunnen hanteren. Ze leren om gereedschap dat ze niet meer nodig hebben direct weg te leggen. We gebruiken waar nodig veiligheidsbrillen, mondkapjes, handschoenen en gehoorbescherming, en geven daarin zelf ook het goede voorbeeld. Als er dan toch iets mis gaat, is er in het lokaal een goed gevulde kinder-EHBO-doos voorhanden. En om te zorgen dat we zelf weten wat ons te doen staat bij een ongelukje, gaat een groot deel van onze vrijwilligers een EHBO-cursus volgen.

Veiligheid in het contact

De kinderen moeten veilig zijn en zich veilig voelen bij de TechniekFabriek. We verwachten dan ook van de kinderen dat ze elkaar met respect behandelen. Fysiek of verbaal buitensporig gedrag naar mensen of dingen wordt niet geaccepteerd. Ook beschermen we de kinderen die bij ons komen tegen ongewenste vormen van contact met volwassenen door een aantal maatregelen en voorwaarden:
  • Alle vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag afgeven
  • Alle vrijwilligers ondertekenen een Gedragscode
  • Een vrijwilliger is nooit alleen met een kind

Vertrouwenspersoon

Wanneer kinderen, ouders of vrijwilligers toch worden geconfronteerd met ongewenst gedrag binnen de TechniekFabriek kunnen ze altijd contact opnemen met het bestuur van de Stichting. Wanneer er een aanleiding is om de kwestie niet daar neer te leggen, is onze onafhankelijke Vertrouwenspersoon Marian de Haan beschikbaar. Marian is verder niet betrokken bij de TechniekFabriek of onze activiteiten, en zal alle kwesties die haar worden voorgelegd vertrouwelijk behandelen. Zij is bereikbaar via het onderstaande formulier:

    Bericht aan de vertrouwenspersoon