Donaties

De TechniekFabriek draait mede dankzij subsidies en donaties. Zonder deze gulle donateurs zouden wij ons werk niet kunnen doen!

Zowel voor onze naschoolse workshops als voor TechniekFabriek op School zijn we  op zoek naar donateurs en sponsoren die onze activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd willen ondersteunen.
Ons doel is om kinderen al op jonge leeftijd tijdens of na schooltijd in aanraking te brengen met techniek, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, en zodoende sneller een keuze zullen maken voor een technische vervolgopleiding.

Bedrijven in de techniek, engineering en ICT kunnen in samenwerking met de TechniekFabriek hun MVO doelstellingen waarmaken!

Doneren?

Mocht u ook willen bijdragen, dan zijn wij hier heel blij mee! U kunt onze activiteiten steunen door een donatie in natura (zoals gereedschap, opbergbakken, knutselspullen, etc.) of een financiële bijdrage.

Het rekeningnummer van Stichting De Techniekfabriek is: NL04 RABO 0300 836 171.