Waarom programmeren?

Ieder kind zou moeten programmeren. Tenminste, zo denkt een steeds grotere groep er over.
Maar waarom eigenlijk? Wat zijn nu de voordelen van het leren programmeren?

 • Baankansen: er is een grote vraag naar mensen die met een of meerdere programmeertalen uit de voeten kunnen.
 • Leren falen: programmeren leer je niet zomaar. Het is soms best complex. Door fouten te maken kom je verder!
 • Kritisch denken bevorderen: Programmeren gaat over meer dan alleen kans maken op een baan: het gaat in essentie over het leren oplossen van (ingewikkelde) puzzels.
 • Maken: Leren programmeren heeft ook een ‘scheppende kant’: het is een andere manier om
  digitaal ideeën tot leven te wekken.
 • Snappen hoe het werkt: Door te snappen hoe een algoritme werkt, en misschien zelf een algoritme kunnen schrijven, begrijp je ook beter hoe zoiets als een ‘filterbubbel’ ontstaat. In tijden van
  nepnieuws en factchecking is het belangrijk om te begrijpen hoe bepaald nieuws tot je komt.

  Dit is een korte samenvatting uit een artikel van Michiel Lucassen, Docent, onderwijsontwerper & maker
  Klik op ‘Lees meer‘ voor het totale artikel
   

Baankansen

Het zal niet verwonderen dat een groot deel van de voorstanders voor programmeren
op school uit het bedrijfsleven komen. Er is een grote vraag naar mensen die met een
 of meerdere programmeertalen uit de voeten kunnen.
Het probleem: te weinig studenten die een opleiding volgen op dit gebied.
De oplossing: vanaf de basisschool beginnen met programmeren, zodat al jong kinderen
 ontdekken wat de mogelijkheden zijn en dat je hier ook je werk van kunt maken.
Op de lange termijn zouden er zo voldoende programmeurs opgeleid moeten kunnen worden.

Leren falen

Programmeren is niet eenvoudig. Sterker nog, ook een eenvoudig programma is
al snel best complex! De directe feedback (iets werkt, of het werkt niet) levert een
belangrijke les op: falen is noodzakelijk. Door veel fouten te maken kom je steeds
een stapje verder, en hoewel dit in het begin lastig is zorgt het ervoor dat je als
leerling steeds beter wordt in het omgaan met falen. En dat is voor een leerproces
best belangrijk!

Kritisch denken en probleemoplossend vermogen

Programmeren gaat over meer dan alleen kans maken op een baan: het gaat in
essentie over het leren oplossen van ingewikkelde puzzels. Als programmeur ben je
vooral bezig met het doorgronden van complexe problemen, en hier met logisch
denken een creatieve oplossing voor te vinden. Computational thinking wordt
daarbij gezien als de kernvaardigheid die leerlingen zouden moeten leren, waardoor
ze beter leren denken. Programmeren wordt hierbij gezien als het beste middel om
dit te leren.

Maken

Leren programmeren heeft ook een ‘scheppende kant’: het is een andere manier om
digitaal ideeën tot leven te wekken. Verhalen van kinderen of jongeren die een
eigen app of game ontwerpen klinken nog steeds als bijzonder, maar dat kan ook
gewoon de normale gang van zaken zijn. Het is daarbij een extra middel om 
creativiteit om te zetten in een tastbaar product. Dit is ook een van de redenen
waarom programmeren vaak gekoppeld wordt aan het label ‘maakonderwijs’.

Snappen hoe de wereld werkt

Door te snappen hoe een algoritme werkt, en misschien zelf een algoritme kunnen
schrijven, begrijp je ook beter hoe zoiets als een ‘filterbubbel’ ontstaat. In tijden van
nepnieuws en factchecking is het belangrijk om te begrijpen hoe bepaald nieuws
tot je komt. In de toekomst zal dit alleen maar meer worden, wanneer kunstmatige
intelligentie een steeds grotere rol krijgt. Door te leren programmeren zul je niet
direct je eigen (digitale) assistent kunnen ontwikkelen, maar je snapt wel beter hoe
dergelijke systemen werken.

Dus… programmeren verplichten?

Betekent dit dat programmeren verplicht moet worden op elke school? Het blijft
een lastig punt, want bijna alle bovenstaande redenen zijn ook op andere vakken
toepasbaar óf op andere manier te bereiken. Ook is er nog nauwelijks onderzoek
over de mogelijkheden tot transfer van de geleerde concepten en vaardigheden
bij programmeren naar andere vakken of situaties. Feit is wel dat het tegenwoordig
eenvoudiger is dan ooit om te beginnen met programmeren. Je kunt het dus op zijn
minst proberen in de klas!

 

En waarom bij de TechniekFabriek?

Omdat:
• je geen computer hoeft mee te nemen
• je les krijgt in kleine groepen ( max. 8 kinderen)
• je de computerworkshops eventueel kunt combineren met techniekworkshops.
• je les krijgt van ervaren vrijwilligers. Veel van hen hebben een ICT of
   elektronische achtergrond of zijn enthousiaste hobbyisten op genoemde gebieden.
• de prijs geen obstakel hoeft te zijn.

 

Wat heeft de Techniekfabriek te bieden?

 

We bieden de volgende workshops:

Computerworkshop I  (CWI)
voor kinderen zonder programmeer ervaring

Computerworkshop II  (CWII)
voor kinderen met (enige) programmeer ervaring

Computerworkshop III  (CWIII)
voor kinderen die al aardig vaardig zijn met programmeren en die redelijk zelfstandig uitdagingen aankunnen.

Meer informatie over de workshops is te vinden onder Workshops