Deelnemersinfo

Als uw kind is geplaatst in een van de workshopreeksen Digitaal van de TechniekFabriek, vindt u op deze pagina alle contactgegevens en praktische informatie over de gang van zaken.

Planning van de workshops

CW I  : maandag om 19.00 uur, woensdag om 15.30 uur

CW II :  niet ingepland

CW III : dinsdagavond om 18.45 uur

Start: 2021: in de week van 27 september (1e reeks)
           2022: in de week van .. januari           (2e reeks) 
           2022: in de week van .. maart             (3e reeks)

Details van de workshops

 • De reeks telt 8 workshops van 1,5 uur
 • Adres: Scherpencamp 2, in de Zevensprong (tegenover Plus supermarkt)
 • Er zijn geen workshops tijdens de (basis)schoolvakanties
 • Inhaalworkshops na afspraak.
 • Het lokaal gaat 5 minuten voor aanvang van de workshop open
 • Bekijk het voorlopige programma van de workshops.
 • Eerste workshopreeks? Maak thuis een Scratch-account aan!

  Een van de programma’s waarmee wij werken, Scratch, is een online programma. Elk kind werkt in zijn eigen Scratch-account. Als uw kind voor het eerst aan een reeks computerworkshops meedoet, is het is belangrijk dat u dit account VOOR de eerste workshop (samen met uw kind) aanmaakt. Dat is heel eenvoudig:

  • Ga naar https://scratch.mit.edu/  
  • Klik rechts bovenaan op “Word Scratcher”
  • Vul de benodigde gegevens in en bevestig
  • U krijgt een e-mail van Scratch. Vergeet niet om de bevestigingslink in die e-mail aan te klikken
  • Zorg dat uw kind de inloggegevens bij zich heeft tijdens de eerste workshop

Gang van zaken

 • Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op tijd binnen zijn. Wanneer uw kind te laat is, bellen wij u direct. Als uw kind na aanvang van de les arriveert, kan het zijn dat het gedurende de opening en eerste instructie buiten het lokaal moet wachten om niet te storen.
 • De kinderen mogen geen speelgoed of mobiele telefoon meenemen in het lokaal.
 • We onderbreken elke workshop voor een korte pauze waarin we iets drinken (aanmaaklimonade of water).
 • Wilt u iets kwijt voor of na de workshop? Vraag dan naar de begeleider die op die dag het oudercontact verzorgt.
 • Wij vragen de ouders om voor aanvang van de workshop het lokaal te verlaten. Wilt u erbij blijven om uw kind gerust te stellen? Overleg dit dan tevoren met ons.

Afmelden

Als uw kind een workshop moet missen door ziekte of een andere reden meldt u hem/haar zo ruim mogelijk tevoren af.
Bij meerdere afmeldingen kunnen we soms met minder begeleiders toe. Als u op tijd afmeldt kunnen we dat goed afstemmen. Een telefoonnummer voor last-minute afmeldingen (een uur of minder voor aanvang van de workshop) kunt u terugvinden in uw bevestigingsmail.

Een extraatje?

Zoals u weet is de TechniekFabriek voor een groot deel afhankelijk van sponsoring en fondsen om haar mooie werk te kunnen blijven doen. Wij moeten dan ook veel tijd en energie steken in het werven van voldoende fondsen. 
Uw betaling voor de workshopreeks dekt de materiaalkosten, maar we hebben met veel meer kosten te maken. Als het voor u mogelijk is, zouden wij een donatie bovenop het deelnamegeld erg op prijs stellen. Veel ouders hebben al wat extra’s gestort, en daar zijn we heel blij mee! Denkt u er ook over na?

Betaling

Deelname aan een van de  workshopreeks CWI – CWII – CWIII  kost € 48,-

Zorgt u er svp voor dat dit bedrag per ommegaande, uiterlijk op vrijdag 24 september, op ons rekeningnummer NL04 RABO 0300 8361 71 t.n.v. Stichting de TechniekFabriek staat. Vermeld de naam van uw kind en de groep (ComputerWereld 1, 2 of 3). Uw kind is pas definitief geplaatst na ontvangst van de betaling. 

De TechniekFabriek is aangesloten bij de U-pas. Wilt u met de U-pas betalen? Neem dan even contact met ons op.

Afspraken en voorwaarden

Bij de aanmelding accepteert u de Algemene Voorwaarden van de TechniekFabriek. Enkele punten hieruit willen we graag nogmaals onder uw aandacht brengen:

 • Plaatsing van uw kind is pas definitief na tijdige ontvangst van de volledige betaling op onze bankrekening.
 • Is uw betaling niet op tijd binnen? Dan kunnen we de plek doorgeven aan een kind op de wachtlijst. Contant betalen is niet mogelijk.
 • We vinden het erg belangrijk dat tijdens de workshops een ouder te allen tijde bereikbaar is en het kind zo nodig direct kan komen ophalen.