Deelnemersinformatie techniekworkshops

Deelnemers informatie

Als uw kind is geplaatst in een van de workshopreeksen Techniek van de TechniekFabriek, vindt u op deze pagina alle contactgegevens en praktische informatie over de gang van zaken.

Planning van de workshops

Rood: maandag en woensdag om 15.30 uur, zaterdag om 13.30 uur 
Geel: dinsdag 19.00 uur
Blauw: niet gepland
Paars: niet gepland

Start: in de week van 14 maart 2022
(de volgende workshopreeks start rond eind sept/begin okt ’22)

Details van de workshops

 • De reeks telt 12 workshops van 1,5 uur
 • Adres: Scherpencamp 2, in de Zevensprong (tegenover Plus supermarkt)
 • We starten in de week van 14 maart
 • Geen workshops in de schoolvakanties (volgens rooster basisonderwijs Houten) en op feestdagen
 • De eerste zaterdag van een schoolvakantieweek is er wel workshop
 • De laatste workshops zijn in de week van 27 juni
 • In de week van 4 juli zijn er Inhaalworkshops (voor Rood alleen op de maandag, voor alle groepen). Aanmelden verplicht!
 • Het lokaal gaat 5 minuten voor aanvang van de workshop open
 • Bekijk het voorlopige programma van de workshops

Gang van zaken

 • Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op tijd binnen zijn. Wanneer uw kind te laat is, bellen wij u direct. Als uw kind na aanvang van de les arriveert, kan het zijn dat het gedurende de opening en eerste instructie buiten het lokaal moet wachten om niet te storen.
 • De kinderen mogen geen speelgoed of mobiele telefoon meenemen in het lokaal
 • We werken met gereedschap, lijm en verf. Zorg dus voor kleding die vies mag worden en tegen een stootje kan.
 • We onderbreken elke workshop voor een korte pauze waarin we iets drinken (aanmaaklimonade of water).
 • Wilt u iets kwijt voor of na de workshop? Vraag dan naar de begeleider die op die dag het oudercontact verzorgt.
 • Wij vragen de ouders om voor aanvang van de workshop het lokaal te verlaten. Wilt u erbij blijven om uw kind gerust te stellen? Overleg dit dan tevoren met ons.

Afmelden

Als uw kind een workshop moet missen door ziekte of een andere reden meldt u hem/haar zo ruim mogelijk tevoren af via dit formulier. De afmelding komt dan direct bij de juiste begeleider terecht. U kunt daar ook meteen aanmelden voor de Inhaalworkshop.
Bij meerdere afmeldingen kunnen we soms met minder begeleiders toe. Als u op tijd afmeldt kunnen we dat goed afstemmen. Een telefoonnummer voor last-minute afmeldingen kunt u terugvinden in uw bevestigingsmail.

Een extraatje?

Zoals u weet is de TechniekFabriek voor een groot deel afhankelijk van sponsoring en fondsen om haar mooie werk te kunnen blijven doen. Wij moeten dan ook veel tijd en energie steken in het werven van voldoende fondsen. 
Uw betaling voor de workshopreeks dekt de materiaalkosten, maar we hebben met veel meer kosten te maken. Als het voor u mogelijk is, zouden wij een donatie bovenop het deelnamegeld erg op prijs stellen. Veel ouders hebben al wat extra’s gestort, en daar zijn we heel blij mee! Denkt u er ook over na? 

Betaling

Zorg svp dat het deelnamebedrag uiterlijk op vrijdag 11 maart op onze rekening staat.
Deelname aan een workshopreeks Rood of Geel kost 72€. U kunt dit bedrag overmaken op ons rekeningnummer NL04 RABO 0300 8361 71 t.n.v. Stichting de TechniekFabriek onder vermelding van:
de naam van uw kind en zijn/haar groep (bijv: Rood maandag). 

> De TechniekFabriek is aangesloten bij de U-pas. Wilt u met de U-pas betalen? Neem dan even contact met ons op.

Afspraken en voorwaarden

Bij de aanmelding heeft u de Algemene Voorwaarden van de TechniekFabriek geaccepteerd. Enkele punten hieruit willen we graag nogmaals onder uw aandacht brengen:

 • Plaatsing van uw kind is pas definitief na tijdige ontvangst van de volledige betaling op onze bankrekening.
 • Is uw betaling niet op tijd binnen? Dan kunnen we de plek doorgeven aan een kind op de wachtlijst. Contant betalen is niet mogelijk.
 • We vinden het erg belangrijk dat tijdens de workshops een ouder te allen tijde bereikbaar is en het kind zo nodig direct kan komen ophalen.