Deelnemersinformatie techniekworkshops winter 2019

Deelnemers informatie

Als uw kind is geplaatst in een van de workshopreeksen Techniek van de TechniekFabriek, vindt u op deze pagina alle contactgegevens en praktische informatie over de gang van zaken.

Planning van de workshops

Rood: maandag en woensdag om 15.30 uur, zaterdag om 10.30 uur (extra toegevoegde groep)
Geel: dinsdag om 15.30 uur, zaterdag om 13.30 uur
Blauw: woensdag om 19.00 uur
Paars: x

Start: in de week van 13 januari 
(de volgende workshopreeks start in de week van 23 maart)

Details van de workshops

 • De reeks telt 8 workshops van 1,5 uur
 • Adres: Scherpencamp 2, in de Zevensprong (tegenover Plus supermarkt)
 • We starten in de week van 13 januari
 • Geen workshops in de voorjaarsvakantie van ma 24 februari t/m za 29 februari (dus WEL op za 22 februari!)
 • De laatste workshops zijn in de week van 9 maart
 • In de week van 16 maart zijn er Inhaalworkshops (voor Rood alleen op de maandag, voor alle groepen). Aanmelden verplicht!
 • Het lokaal gaat 5 minuten voor aanvang van de workshop open
 • Bekijk het voorlopige progromma van de workshops

Gang van zaken

 • Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op tijd binnen zijn. Wanneer uw kind te laat is, bellen wij u direct. Als uw kind na aanvang van de les arriveert, kan het zijn dat het gedurende de opening en eerste instructie buiten het lokaal moet wachten om niet te storen.
 • De kinderen mogen geen speelgoed of mobiele telefoon meenemen in het lokaal
 • We werken met gereedschap, lijm en verf. Zorg dus voor kleding die vies mag worden en tegen een stootje kan.
 • We onderbreken elke workshop voor een korte pauze waarin we iets drinken (aanmaaklimonade of water).
 • Wilt u iets kwijt voor of na de workshop? Vraag dan naar de begeleider die op die dag het oudercontact verzorgt.
 • Wij vragen de ouders om voor aanvang van de workshop het lokaal te verlaten. Wilt u erbij blijven om uw kind gerust te stellen? Overleg dit dan tevoren met ons.

Afmelden

Als uw kind een workshop moet missen door ziekte of een andere reden meldt u hem/haar zo ruim mogelijk tevoren af via dit formulier. U kunt daar ook meteen aanmelden voor de Inhaalworkshop.
Bij meerdere afmeldingen kunnen we soms met minder begeleiders toe. Als u op tijd afmeldt kunnen we dat goed afstemmen. Een telefoonnummer voor last-minute afmeldingen kunt u terugvinden in uw bevestigingsmail.

Een extraatje?

Zoals u weet is de TechniekFabriek voor een groot deel afhankelijk van sponsoring en fondsen om haar mooie werk te kunnen blijven doen. Wij moeten dan ook veel tijd en energie steken in het werven van voldoende fondsen. 
Uw betaling voor de workshopreeks dekt de materiaalkosten, maar we hebben met veel meer kosten te maken. Als het voor u mogelijk is, zouden wij een donatie bovenop het deelnamegeld erg op prijs stellen. Veel ouders hebben al wat extra’s gestort, en daar zijn we heel blij mee! Denkt u er ook over na? 

Betaling

Zorg svp dat het deelnamebedrag uiterlijk op maandag 13 januari op onze rekening staat.
Deelname aan de workshopreeks Rood-Geel-Blauw kost 48€. U kunt dit bedrag overmaken op ons rekeningnummer NL04 RABO 0300 8361 71 t.n.v. Stichting de TechniekFabriek onder vermelding van de naam van uw kind en zijn/haar groep (bijv: Rood maandag). 

> De TechniekFabriek is aangesloten bij de U-pas. Wilt u met de U-pas betalen? Neem dan even contact met ons op.

Afspraken en voorwaarden

Bij de aanmelding heeft u de Algemene Voorwaarden van de TechniekFabriek geaccepteerd. Enkele punten hieruit willen we graag nogmaals onder uw aandacht brengen:

 • Plaatsing van uw kind is pas definitief na tijdige ontvangst van de volledige betaling op onze bankrekening.
 • Is uw betaling niet op tijd binnen? Dan kunnen we de plek doorgeven aan een kind op de wachtlijst. Contant betalen is niet mogelijk.
 • We vinden het erg belangrijk dat tijdens de workshops een ouder te allen tijde bereikbaar is en het kind zo nodig direct kan komen ophalen.

Wist u dat…

de TechniekFabriek een dopjesinzamelpunt is voor Kika? Een van onze overburen zamelt deze dopjes in en ze heeft nu ook een inzamelpunt bij de TechniekFabriek neergezet, op de kast tegenover de ingang. Alle (schone) plastic dopjes van flessen en pakken drinken en zuivel zijn welkom voor het goede doel! NIEUW: nu ook kroonkurken (bierdopjes).
Spaart u mee? 

-->