Door corona volgende workshopreeksen uitgesteld naar maart 2022

Kennismakingsworkshops verplaatst naar februari

Door de aanhoudend hoge aantallen coronabesmettingen heeft de TechniekFabriek besloten om de 2e reeks Techniek- en Computerworkshops van dit schooljaar niet in januari, maar pas vanaf 14 maart te starten. We bieden dan een reeks van 12 workshops aan tot het einde van het schooljaar. 

Bij de TechniekFabriek werken veel vrijwilligers die door hun leeftijd of om andere redenen binnen de risicogroep vallen. Wij willen hen zoveel mogelijk een veilige omgeving bieden. Onze doelgroep, de basisschoolleerlingen, is in deze golf de belangrijkste verspreider van het coronavirus. In de maand november hadden we dan ook te maken met veel afmeldingen. 

De workshopreeksen Techniek en Computer starten in de week van 14 maart. De Kennismakingsworkshops zullen op 26 februari gegeven worden. De TechniekFabriek neemt contact op met ouders die hun kind al hebben aangemeld.