Nieuwe pilot: Lekker Doen!

Het ene kind leert gemakkelijk op een theoretische manier, het andere kind is meer praktisch ingesteld en leert door te doen. Daar is op school vaak wat minder ruimte voor. Daarom start De TechniekFabriek in het nieuwe schooljaar de pilot “Lekker Doen” samen met een aantal Houtense basisscholen.

‘Lekker doen’ wil kinderen vanaf groep 6, die meer praktisch zijn ingesteld, succeservaringen laten opdoen door hen zelf dingen te laten maken en op een concrete manier leerervaringen te geven. Ze gaan toegepast rekenen en meten, begrijpend lezen en gebruikmaken van informatiebronnen. In kleine groepjes van min. 5 tot max. 8 kinderen werken ze bijvoorbeeld aan een bijenhotel, meten ze de hoogte van een boom, bakken ze pannenkoeken, halen ze apparaten uit elkaar of bouwen ze een pneumatische auto. Er wordt bij elk kind individueel gekeken naar wat het nodig heeft om sterker te worden, welke leer- en succeservaringen het meest kunnen bijdragen. Hierin werken de vrijwilligers van de TechniekFabriek nauw samen met leerkrachten en ouders.

De Gemeente Houten staat ook vierkant achter dit initiatief en heeft beloofd om de kosten voor de pilot te zullen dragen. Inmiddels zijn er voldoende leerlingen aangemeld om in het najaar te kunnen starten met de proef.